[English]
MORE >>

钨电极


      钨电极是TIG焊中常用的易耗材料。钨电极具有电子逸出功能低,再结晶温度 高,机械切割性能好,耐高温,强大的电子发射能力等特点。由于钨的熔点高达3410℃,沸点高达5900℃,能耐高温,导电性好,强度高,钨的纯度约为99.5%(质量分数),其电子逸出功为4.54eV,当在钨中加入微量逸出功较小的稀土元素,如钍(Th)、铈(Ce)、锆(Zr)等,或它们的氧化物,如氧化钍(ThO2)、氧化铈(CeO2)等,则能显著提高电子发射能力。其应用范围:适用于惰性气体保护电弧焊和等离子焊接、切割、喷涂、熔炼电极。钍钨电极

牌号

成份 Composition

色标

掺加质

添加氧化物 %

杂质 %

%

WT10

ThO2

0.80-1.20

0.02

余量Remainder

/Yellow

WT20

ThO2

1.70-2.20

0.02

余量Remainder

 红/Red

WT30

ThO2

2.80-3.20

0.02

余量Remainder

/Purple

WT40

ThO2

3.80-4.20

0.02

余量Remainder

/Orange

 

铈钨电极

牌号

成份 Composition

色标

掺加质

添加氧化物 %

杂质 %

%

WC20

CeO2

1.80-2.20

0.02

余量Remainder

/Grey

 

镧钨电极

牌号

成份 Composition

色标

掺加质

添加氧化物 %

杂质 %

%

WL10

La2o3

0.90-1.20

0.02

余量Remainder

/Black

WL15

La2o3

1.40-1.60

0.02

余量Remainder

/Gold

WL20

La2o3

1.90-2.10

0.02

余量Remainder

/Blue

 

锆钨电极

牌号

成份 Composition

色标

掺加质

添加氧化物 %

杂质 %

%

WZr3

ZrO2

0.15-0.50

0.02

余量Remainder

/Brown

WZr8

ZrO2

0.70-0.90

0.02

余量Remainder

/White

 

纯钨电极

牌号

成份 Composition

色标

掺加质

添加氧化物 %

杂质 %

%

WP

-

-

0.02

99.8

绿/Green

 

钇钨电极

牌号

成份 Composition

色标

掺加质

添加氧化物 %

杂质 %

%

WY

Y2O3

1.80-2.20

0.02

余量Remainder

天蓝/Sky blue

 

复合钨电极

牌号

成份 Composition

色标

掺加质

添加氧化物 %

杂质 %

%

WS2

La2OY2OZrO2

1.80-2.20

0.02

余量Remainder

Turquoise